Wpisz co najmniej 1 znak do wyszukiwania

Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

Zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz Dokumentem Gwarancyjnym dołączonym do każdego ledonu, kupującemu przysługuje prawo do reklamacji. Kluczowe informacje dotyczące reklamacji to:

  • Klient może zgłosić reklamację w przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru, opierając się na przepisach dotyczących rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeśli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  • Reklamacje nie będą uwzględniane, jeśli wady powstały z powodu niewłaściwego użytkowania lub zastosowania produktu przez Kupującego, np. uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego montażu, uszkodzeń elektrycznych związanych z modyfikacją osprzętu elektrycznego, czy zalaniem w przypadku Ledonów nieszczelnych, nieprzeznaczonych do użytkowania na zewnątrz.
  • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności pracownika firmy kurierskiej.
  • W reklamacji warto zawrzeć opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  • Reklamację należy zgłosić za pomocą formularza pod adresem: https://ledon.design/serwis/
  • Sprzedawca po przyjęciu zgłoszenia określi dalsze postępowanie np. konieczność odesłania produktu do naprawy,  takim przypadku, kupujący dostarcza produkt do sprzedawcy w dowolny sposób. Jeśli produkt objęty jest gwarancją koszt wysyłki ponosi sprzedający.
  • Sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na żądanie reklamacyjne w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Jeśli nie ustosunkuje się do reklamacji w tym czasie, uznaje się, że żądanie Klienta zostało zaakceptowane.
  • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w Regulaminie.
  • Na każdy produkt zostanie udzielona gwarancja. Dokument gwarancyjny będzie dołączony do faktury sprzedaży.
Dane kontaktowe

Ledon Sp. z o.o.
ul. Górczewska 179A, 01-459 Warszawa
hello@ledon.design
731-560-540

ZWROTY

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję

Środki będą zwrócone w ten sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków, np. jeśli  płatność była dokonana przez klienta kartą płatniczą, sprzedawca zobowiązany jest dokonać zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. To oznacza, że środki zostaną zwrócone na to samo konto, z którego zostały pobrane podczas dokonywania płatności za zamówienie. Sprzedający dokona zwrotu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

Jednak należy pamiętać że ledon, zgodnie z § 10 Regulaminu, jest  produktem wykonanym na indywidualne zamówienie, które spełnia zindywidualizowane potrzeby konsumenta, takie jak specjalne wymagania dotyczące instalacji, koloru, itp., i w związku z tym prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone. Dlatego zwrot środków o którym mowa wyżej może dotyczyc tylko bardzo szczególnych sytuacji np. wady produktu, której nie da się usunąć.

Dane kontaktowe

Ledon Sp. z o.o.
ul. Górczewska 179A, 01-459 Warszawa
hello@ledon.design
731-560-540